title_img
title_back

      השוואת פוליסות פיננסיות    

"חסכון לילדים לנכדים ולכל מטרה"
אם ברצונך לנהל השקעות בצורה מקצועית כבר מסכומים קטנים, או הנך מעוניין להפקיד סכומים קטנים בהוראת קבע מידי חודש לטווח ארוך עבורך, עבור ילדיך או נכדיך - יש לנו פתרון מצויין.
קבוצת קלי משווקת את הגופים הגדולים המובילים הפניקס, מנורה, הראל, כלל, מגדל, פסגות ואלטשולר שחם המאפשרים לך לנהל השקעות בצורה חכמה. היתרונות במוצרים אלו גדולים: ניהול השקעות מקצועי, מעבר ממסלול למסלול ללא מס וכן נזילות גבוהה.

 
השוואת פוליסות - בחר נתונים להשוואה
חיפוש פוליסה פיננסית
 חפש פוליסות פיננסיות:
לפי בית השקעות:
לפי סוג מסלול:
   
 
תקופת הדוח
 
מחשבון הפקדה חודשית
 ריבית שנתית באחוזים %
 תקופת חסכון בחודשים
  סכום תום תקופה 
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


 
פוליסות החיסכון וההשקעה המשווקות על ידי קלי שוקי הון
להלן רשימת פוליסות פיננסיות ממוין לפי תשואה ל 12 חודשים מהגבוה לנמוך , מתוך כל בתי ההשקעות , מתוך כל הפוליסות הפיננסיות הנתונים מעודכנים לתאריך: 02/2020
עבור התקופה: 03/2017 - 02/2020 סוג התשואה: נומינלי ברוטו
 
 
        
בחר לגרף
שם בית השקעות
מסלול
סוג מסלול
תשואה 36m
תשואה 12m
תשואה 3m
חודש אחרון
מס' פוליסה
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל הגנתי
14.3%
10.9%
3%
1.1%
9556
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
13%
8%
1.8%
1.1%
68
כלל חברה לבטוח כלל-שקלי הגנתי
11.7%
7.1%
1.7%
0.9%
28
הפניקס הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח הגנתי
13.2%
6.8%
1.1%
0.3%
47
הפניקס הפניקס מסלול השקעה כללי מאוזן
18.6%
6.5%
-0.9%
-2.3%
50
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות מאוזן
14.7%
6.4%
-0.3%
-1.2%
9585
מגדלור לחיים מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח הגנתי
11.8%
6.4%
1%
0.5%
8659
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות הגנתי
12.9%
6.3%
0.5%
-0.2%
69
כלל חברה לבטוח כלל-אג"ח הגנתי
11.5%
6.2%
1.2%
0.5%
4
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות הגנתי
13.9%
6.2%
0.5%
-0.4%
6
כלל חברה לבטוח כלל-כללי 2 אקטיבי
17.9%
6.1%
-1.4%
-2.5%
7
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח קונצרני הגנתי
12.6%
6.1%
0.7%
0%
178
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות נועז
23.9%
6%
-5.6%
-7.3%
44
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כללי מאוזן
17.9%
5.9%
-1.1%
-2.1%
99
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח 25% במניות מאוזן
13.3%
5.9%
-0.3%
-1.1%
74
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות נועז
21.6%
5.7%
-4.9%
-6.3%
9579
כלל חברה לבטוח כלל-מניות נועז
22.5%
5.7%
-4.8%
-6.1%
9
מגדלור לחיים מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה הגנתי
12.7%
5.6%
-0.3%
-0.9%
9606
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 הגנתי
12.2%
5.6%
-0.2%
-0.6%
103
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מני מאוזן
13.1%
5.5%
-0.6%
-1.2%
104
הראל - מגוון הראל מסלול פאסיבי - כללי מאוזן
12.6%
5.5%
-1.1%
-1.9%
9561
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
9.1%
5.4%
1.3%
1%
180
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד ממשלתי ללא מניות
11%
5.3%
1.4%
0.9%
181
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מאוזן
13.7%
5.3%
-1.4%
-2.1%
9600
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי הגנתי
10.2%
5.2%
0.8%
0.5%
40
הראל - מגוון הראל אג"ח עד 20% מניות מאוזן
14%
5.1%
-0.2%
-0.9%
90
מנורה top finance מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה מאוזן
13.2%
5%
-1%
-1.9%
184
הראל - מגוון הראל מסלול כללי מאוזן
16%
5%
-1.3%
-2.2%
88
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ללא מניות הגנתי
11.7%
4.9%
0.8%
0.4%
89
מנורה top finance מנורה-קרן י' חדשה מאוזן
16.2%
4.9%
-1.6%
-2.7%
18013
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות הגנתי
12.1%
4.9%
0.4%
-0.2%
91
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה מאוזן
14.2%
4.9%
-1.5%
-2.1%
9586
מגדלור לחיים מגדל - כללי מאוזן
15.5%
4.8%
-1.5%
-2.5%
17013
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה מאוזן
11.9%
4.8%
-0.3%
-0.9%
9602
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות נועז
20.6%
4.7%
-4.3%
-5.9%
9601
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח חו"ל הגנתי
9.5%
4.7%
1.8%
0.6%
8592
מגדלור לחיים מגדל-כללי 3 נועז
15.7%
4.6%
-3.2%
-4.2%
75
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד הגנתי
11.4%
4.6%
0.2%
0.2%
42
הראל - מגוון הראל מסלול מניות נועז
17.1%
4.5%
-5.2%
-6.5%
92
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה מאוזן
13%
4.4%
-1.5%
-2.1%
205
מגדלור לחיים מגדל מסלול הלכה נועז
12.6%
4.3%
-1.9%
-2.6%
185
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
7.1%
3.7%
0.9%
0.7%
177
הראל - מגוון הראל מסלול חו"ל מאוזן
14.4%
3.1%
-1.1%
-2.3%
163
מגדלור לחיים מגדל מסלול מניות הגנתי
17.4%
3.1%
-5.7%
-6.7%
76
הראל - מגוון הראל מסלול שיקלי טווח קצר הגנתי
1.3%
0.4%
0.1%
0.1%
93
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.9%
0.3%
0%
0%
9603
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
0.6%
0.3%
0%
0%
41
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר הגנתי
0.5%
0.3%
0%
0%
9592
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל נועז
15.4%
0.2%
-6.4%
-8.2%
101
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל נועז
13.2%
0.1%
-5.9%
-7.2%
9554
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח הגנתי
2.2%
-1.2%
-0.3%
-0.6%
43
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
110
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
111
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
112
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
109
מגדלור לחיים מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
70
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 50%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
71
הראל - מגוון הראל מדד
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
94
הראל - מגוון הראל-מסלול מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
95
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
133
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
136
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
132
הראל - מגוון הראל מק"מ
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
162
כלל חברה לבטוח כלל-מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
5
מגדלור לחיים מגדל-צמוד לדולר
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
73
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 70%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
72
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9578
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9577
 *החל באמצע תקופה
בחר סוג:
בחר אופן תצוגה:
הצג גרף