title_img
title_back

      השוואת פוליסות פיננסיות    

"חסכון לילדים לנכדים ולכל מטרה"
אם ברצונך לנהל השקעות בצורה מקצועית כבר מסכומים קטנים, או הנך מעוניין להפקיד סכומים קטנים בהוראת קבע מידי חודש לטווח ארוך עבורך, עבור ילדיך או נכדיך - יש לנו פתרון מצויין.
קבוצת קלי משווקת את הגופים הגדולים המובילים הפניקס, מנורה, הראל, כלל, מגדל, פסגות ואלטשולר שחם המאפשרים לך לנהל השקעות בצורה חכמה. היתרונות במוצרים אלו גדולים: ניהול השקעות מקצועי, מעבר ממסלול למסלול ללא מס וכן נזילות גבוהה.

 
השוואת פוליסות - בחר נתונים להשוואה
חיפוש פוליסה פיננסית
 חפש פוליסות פיננסיות:
לפי בית השקעות:
לפי סוג מסלול:
   
 
תקופת הדוח
 
מחשבון הפקדה חודשית
 ריבית שנתית באחוזים %
 תקופת חסכון בחודשים
  סכום תום תקופה 
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


 
פוליסות החיסכון וההשקעה המשווקות על ידי קלי שוקי הון
להלן רשימת פוליסות פיננסיות ממוין לפי תשואה ל 12 חודשים מהגבוה לנמוך , מתוך כל בתי ההשקעות , מתוך כל הפוליסות הפיננסיות הנתונים מעודכנים לתאריך: 09/2021
עבור התקופה: 10/2018 - 09/2021 סוג התשואה: נומינלי ברוטו
 
 
        
בחר לגרף
שם בית השקעות
מסלול
סוג מסלול
תשואה 36m
תשואה 12m
תשואה 3m
חודש אחרון
מס' פוליסה
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות נועז
37.2%
36.6%
0.6%
-0.5%
9579
כלל חברה לבטוח כלל-מניות נועז
36.7%
35.3%
0.2%
-1.8%
9
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות נועז
32.9%
34.6%
0.8%
-1.8%
44
הראל - מגוון הראל מסלול מניות נועז
34.9%
32.8%
1.6%
-1.4%
92
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות נועז
34.2%
30.8%
0.4%
-0.8%
9601
מגדלור לחיים מגדל מסלול מניות נועז
35.1%
30.6%
1.6%
-1.4%
76
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל נועז
35%
23.1%
-2.1%
-3.4%
101
הפניקס הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 נועז
32.3%
21.4%
0.2%
-3.5%
9554
מגדלור לחיים מגדל-כללי 3 נועז
27.2%
20.5%
1.4%
-0.9%
75
כלל חברה לבטוח כלל-כללי 2 אקטיבי
26.4%
20.5%
1.3%
-0.4%
7
הפניקס הפניקס מסלול השקעה כללי אקטיבי
27.8%
20.4%
1.4%
0.1%
50
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כללי אקטיבי
25.2%
19.1%
1.1%
-0.5%
99
מנורה top finance מנורה-קרן י' חדשה אקטיבי
21.4%
17.6%
1.3%
-0.5%
18013
מגדלור לחיים מגדל - כללי אקטיבי
23.3%
16.9%
1.7%
-0.5%
17013
הראל - מגוון הראל מסלול כללי אקטיבי
21.4%
16.4%
1.7%
-0.4%
88
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי אקטיבי
21.2%
15.6%
0.9%
-0.3%
9600
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה אקטיבי
17.3%
14.1%
1.5%
-0.4%
9586
מגדלור לחיים מגדל מסלול הלכה אקטיבי
17.3%
13.9%
1.2%
-0.7%
185
הראל - מגוון הראל מסלול פאסיבי - כללי אקטיבי
13.2%
12.7%
0.5%
-0.3%
9561
מנורה top finance מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה אקטיבי
14.7%
12.7%
0.9%
-0.7%
184
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה אקטיבי
15.7%
12.5%
1.4%
-0.3%
9602
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מני מאוזן
18%
12.5%
1.1%
-0.1%
104
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה אקטיבי
14%
12.5%
0.4%
-0.4%
205
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות מאוזן
19.2%
12.3%
1%
-0.1%
9585
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 הגנתי
15%
10.4%
1.2%
0%
103
הראל - מגוון הראל אג"ח עד 20% מניות מאוזן
15.6%
10.1%
1.6%
0%
90
מגדלור לחיים מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מאוזן
15.8%
9.8%
1.4%
-0.4%
9606
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח 25% במניות מאוזן
16.5%
9.7%
1.2%
-0.4%
74
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות הגנתי
16.3%
9.4%
1.2%
0.1%
6
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות הגנתי
13.5%
8%
1.6%
0.1%
91
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח קונצרני הגנתי
13.4%
7.6%
1.2%
0.3%
178
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד הגנתי
10.3%
7.3%
1.4%
0.1%
42
הראל - מגוון הראל מסלול חו"ל אקטיבי
14.5%
6.6%
-1.2%
-1.3%
163
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות הגנתי
13.3%
6.5%
1.1%
-0.2%
69
הפניקס הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח הגנתי
13.6%
5.9%
1.1%
0%
47
כלל חברה לבטוח כלל-אג"ח הגנתי
11.4%
4.7%
1.1%
0.2%
4
מגדלור לחיים מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח הגנתי
11.6%
4.5%
1.2%
-0.1%
8659
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ללא מניות הגנתי
9.7%
3.9%
1.1%
-0.1%
89
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
4.9%
1.7%
0.7%
-0.5%
177
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
9%
1.2%
0.9%
-0.6%
68
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
7.1%
0.4%
1.2%
-0.4%
180
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר הגנתי
0.9%
0.3%
0.1%
0%
9592
הראל - מגוון הראל מסלול שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.7%
0.1%
0%
0%
93
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.4%
-0%
0%
0%
9603
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.5%
0%
0%
0%
41
כלל חברה לבטוח כלל-שקלי הגנתי
7.8%
-0.6%
0%
-0.2%
28
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח חו"ל הגנתי
10.9%
-1%
-0.4%
0.5%
8592
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל הגנתי
12%
-4%
-1.4%
-0.9%
9556
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח הגנתי
-2.5%
-4.4%
-0.9%
0.7%
43
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד הגנתי
-17.5%
-20.4%
0%
0%
181
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
-54.9%
-57.3%
0%
0%
40
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
110
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
111
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
112
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
109
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
133
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
136
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
132
הראל - מגוון הראל מק"מ
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
162
מגדלור לחיים מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
70
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 50%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
71
הראל - מגוון הראל מדד
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
94
הראל - מגוון הראל-מסלול מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
95
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9577
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9578
מגדלור לחיים מגדל-צמוד לדולר
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
73
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 70%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
72
כלל חברה לבטוח כלל-מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
5
 *החל באמצע תקופה
בחר סוג:
בחר אופן תצוגה:
הצג גרף