title_img
title_back

      השוואת פוליסות פיננסיות    

"חסכון לילדים לנכדים ולכל מטרה"
אם ברצונך לנהל השקעות בצורה מקצועית כבר מסכומים קטנים, או הנך מעוניין להפקיד סכומים קטנים בהוראת קבע מידי חודש לטווח ארוך עבורך, עבור ילדיך או נכדיך - יש לנו פתרון מצויין.
קבוצת קלי משווקת את הגופים הגדולים המובילים הפניקס, מנורה, הראל, כלל, מגדל, פסגות ואלטשולר שחם המאפשרים לך לנהל השקעות בצורה חכמה. היתרונות במוצרים אלו גדולים: ניהול השקעות מקצועי, מעבר ממסלול למסלול ללא מס וכן נזילות גבוהה.

 
השוואת פוליסות - בחר נתונים להשוואה
חיפוש פוליסה פיננסית
 חפש פוליסות פיננסיות:
לפי בית השקעות:
לפי סוג מסלול:
   
 
תקופת הדוח
 
מחשבון הפקדה חודשית
 ריבית שנתית באחוזים %
 תקופת חסכון בחודשים
  סכום תום תקופה 
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


 
פוליסות החיסכון וההשקעה המשווקות על ידי קלי שוקי הון
להלן רשימת פוליסות פיננסיות ממוין לפי תשואה ל 12 חודשים מהגבוה לנמוך , מתוך כל בתי ההשקעות , מתוך כל הפוליסות הפיננסיות הנתונים מעודכנים לתאריך: 06/2020
עבור התקופה: 07/2017 - 06/2020 סוג התשואה: נומינלי ברוטו
 
 
        
בחר לגרף
שם בית השקעות
מסלול
סוג מסלול
תשואה 36m
תשואה 12m
תשואה 3m
חודש אחרון
מס' פוליסה
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל הגנתי
19.6%
6.4%
6.5%
0.8%
9556
כלל חברה לבטוח כלל-שקלי הגנתי
10.2%
5.2%
3.6%
0.5%
28
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח חו"ל הגנתי
14%
5.2%
5%
0.8%
8592
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
10.8%
4.8%
3.2%
0.1%
68
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
8.4%
4.6%
2.3%
0.7%
180
כלל חברה לבטוח כלל-אג"ח הגנתי
8.6%
2.4%
3.4%
-0.2%
4
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל נועז
20.5%
1.8%
19.3%
2.6%
101
מגדלור לחיים מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח הגנתי
8.3%
1.7%
3.4%
-0.4%
8659
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי הגנתי
6.9%
1.6%
2.3%
0%
40
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל ממשלתי ללא מניות
5.3%
1.6%
1.9%
-0.1%
177
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות מאוזן
9.9%
1.4%
4.4%
-0.2%
6
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד ממשלתי ללא מניות
7.7%
1.3%
2.4%
-0.7%
181
הראל - מגוון הראל מסלול חו"ל מאוזן
15%
1.2%
8.3%
1.3%
163
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל נועז
17.1%
1.2%
16.3%
0.9%
9554
הפניקס הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח הגנתי
8.4%
1.2%
2.9%
-1.1%
47
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח ללא מניות הגנתי
8.4%
1.1%
2.9%
-0.5%
89
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות הגנתי
8.6%
1%
4.3%
-0.2%
69
מגדלור לחיים מגדל מסלול אג"ח 25% במניות מאוזן
8.9%
0.6%
5.5%
-0.1%
74
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות הגנתי
8%
0.4%
3.2%
-0.6%
91
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.7%
0.3%
0.2%
0%
41
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר הגנתי
0.6%
0.3%
0.2%
0%
9592
הראל - מגוון הראל מסלול שיקלי טווח קצר הגנתי
0.9%
0.2%
0.3%
0%
93
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר ממשלתי ללא מניות
0.9%
0.2%
0.1%
0%
9603
מגדלור לחיים מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מאוזן
8%
0.1%
4.5%
-0.5%
9606
הראל - מגוון הראל אג"ח עד 20% מניות מאוזן
9.1%
-0.1%
3.9%
-0.6%
90
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה מאוזן
7.5%
-0.2%
4.5%
-1.1%
9602
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח הגנתי
6.3%
-0.5%
1.2%
-0.5%
43
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות מאוזן
8.4%
-0.5%
4.9%
-1%
9585
הפניקס הפניקס מסלול השקעה כללי מאוזן
11.4%
-0.7%
5.8%
-0.5%
50
מגדלור לחיים מגדל - כללי מאוזן
10.5%
-0.8%
6.6%
0.1%
17013
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מני מאוזן
6.3%
-1.1%
4.8%
-1.3%
104
מגדלור לחיים מגדל-כללי 3 נועז
10.7%
-1.1%
9.5%
0.2%
75
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 הגנתי
5.6%
-1.2%
3.8%
-1.3%
103
הראל - מגוון הראל מסלול אג"ח קונצרני הגנתי
5.9%
-1.3%
4.1%
-1.1%
178
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כללי מאוזן
10.9%
-1.3%
5.9%
-0.1%
99
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מאוזן
6.8%
-1.5%
5.8%
-1.5%
9600
הראל - מגוון הראל מסלול כללי מאוזן
9.6%
-1.5%
5.4%
-0.7%
88
כלל חברה לבטוח כלל-כללי 2 אקטיבי
10.5%
-1.7%
6.9%
-0.2%
7
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה מאוזן
8.4%
-1.8%
5.2%
-1%
9586
מגדלור לחיים מגדל מסלול הלכה מאוזן
7.4%
-1.8%
6.2%
-0.8%
185
מנורה top finance מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה מאוזן
6.9%
-2.1%
6.8%
-0.3%
184
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד הגנתי
5.3%
-2.2%
2.6%
-1.5%
42
כלל חברה לבטוח כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה מאוזן
6.5%
-2.5%
5.2%
-0.9%
205
מנורה top finance מנורה-קרן י' חדשה מאוזן
8.6%
-3.2%
5.8%
-0.7%
18013
אקסלנס invest הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות נועז
10.3%
-3.6%
9.4%
-1.6%
9601
מגדלור לחיים מגדל מסלול מניות נועז
10.9%
-3.6%
12.5%
0.2%
76
הראל - מגוון הראל מסלול פאסיבי - כללי מאוזן
2.8%
-5.1%
6.1%
-1.1%
9561
הראל - מגוון הראל מסלול מניות נועז
6.9%
-5.1%
12.6%
-0.1%
92
הפניקס הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות נועז
7.8%
-6.3%
11.5%
-0.6%
9579
כלל חברה לבטוח כלל-מניות נועז
9.1%
-7.3%
11.7%
0.5%
9
מנורה top finance מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות נועז
8.9%
-9.5%
12.2%
-0.3%
44
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
110
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
111
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
112
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
109
הראל - מגוון הראל מדד
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
94
הראל - מגוון הראל-מסלול מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
95
מגדלור לחיים מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
70
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 50%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
71
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
133
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
136
כלל פיננסים - חסכון פיננסי כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
132
הראל - מגוון הראל מק"מ
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
162
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9578
הפניקס הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
9577
מגדלור לחיים מגדל-צמוד לדולר
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
73
מגדלור לחיים מגדל-מט"ח (מינ' 70%)
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
72
כלל חברה לבטוח כלל-מט"ח
אין נתון
אין נתון
אין נתון
אין נתון
5
 *החל באמצע תקופה
בחר סוג:
בחר אופן תצוגה:
הצג גרף