title_img
title_back

השוואת קרנות פנסיה וביטוח חיים

ברוכים הבאים למערכת IGEMEL מערכת השוואת קופות גמל קרנות השתלמות קרנות פנסיה ותיקי השקעות המתקדמת בישראל. מטרת המערכת היא לאפשר לך בחירה נכונה של המוצר המתאים לצרכים שלך במונחי תשואה סיכון ופרמטרים נוספים כגון: הקף המניות ונכסים בדרוג נמוך. אנו ממליצים קודם לקבלת החלטה להתייעץ עם המומחים שלנו העומדים לרשותך ללא תשלום בטלפון 03-7919200

 
השוואת קופות - בחר נתונים להשוואה
בחר את הקופה שבבעלותך:
סוג מוצר:
שם מוצר: בחר מרשימה
 
 הגדרות לחישוב מקדם קיצבה:
ת. התחלת ביטוח


 
בחר או השווה לרשימת קופות על פי בחירתך:
סוג מוצר:
מסלול השקעה:
הקף קופה:
סוג תאגיד:
וותק מוצר:
סוג הדירוג:
לקבלת הסבר על המושגיםלחץ
 
 
תקופת הדו"ח    
   
לתיאום פגישה
שם:
טלפון:
אימייל:


 
תוצאות ההשוואה
להלן רשימת תוצאות החיפוש ממוין לפי תשואה ל12 חוד' מהגבוה לנמוך , לפי סוג קופה: קרנות פנסיה כלליות , מתוך כל סוגי התאגידים
, מסלול: מאוזן 15% - 40%. , הקף: הכל. , וותק: הכל. הנתונים מעודכנים לתאריך: 09/2021
לקבלת הסבר על המושגים  לחץ
בחר לגרף
סוג מוצר
מס' באוצר
שם מוצר
תאגיד
וותק בשנים
צבירה נטו 12m
הקף במיל'
מסלול השקעה
תשואה ממוצעת 12m
תשואה 12m
ס"ת 12m
שארפ 12m
ממוצע מניות 12m
מקדם קיצבה (ביטוח)
הסר
קרנות פנסיה כלליות 1638 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 0
43.4
569315 מאוזן
1.35%
17.4% 
1.26
1.06
39.5%
קרנות פנסיה כלליות 12251 כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה אחר 0
38
143015 מאוזן
1.33%
17% 
1.54
0.86
39.4%
קרנות פנסיה כלליות 1619 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 0
25.5
383643 מאוזן
1.24%
15.9% 
1.11
1.11
34.5%
קרנות פנסיה כלליות 12140 הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ 0
25.4
111951 מאוזן
1.1%
14% 
1.24
0.88
36.1%
קרנות פנסיה כלליות 12158 איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום מיטב דש השקעות בע"מ 0
7.8
26820 מאוזן
1%
12.6% 
1.11
0.89
34.8%
קרנות פנסיה כלליות 1609 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 מנורה מבטחים החזקות בע"מ 0
23.5
538249 מאוזן
0.99%
12.5% 
0.94
1.04
23.6%
קרנות פנסיה כלליות 7236 הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס אחזקות בע"מ 0
19.9
50813 מאוזן
0.96%
12.1% 
1.01
0.94
25.3%
קרנות פנסיה כלליות 9635 כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה אחר 0
40.9
174191 מאוזן
0.97%
12.1% 
1
0.96
27%
קרנות פנסיה כלליות 12154 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים מנורה מבטחים החזקות בע"מ 0
64.7
231260 מאוזן
0.92%
11.5% 
0.84
1.08
16%
קרנות פנסיה כלליות 9455 מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה שלמה אליהו אחזקות בע"מ 0
14.7
66531 מאוזן
0.86%
10.8% 
0.9
0.94
26.2%
דף ראשון דף קודם דף הבא דף אחרון
*החל באמצע תקופה
קופות המיועצות בקלי
קופות שנבחרו