title_img
title_back

השוואת קרנות פנסיה וביטוח חיים

ברוכים הבאים למערכת IGEMEL מערכת השוואת קופות גמל קרנות השתלמות קרנות פנסיה ותיקי השקעות המתקדמת בישראל. מטרת המערכת היא לאפשר לך בחירה נכונה של המוצר המתאים לצרכים שלך במונחי תשואה סיכון ופרמטרים נוספים כגון: הקף המניות ונכסים בדרוג נמוך. אנו ממליצים קודם לקבלת החלטה להתייעץ עם המומחים שלנו העומדים לרשותך ללא תשלום בטלפון 03-7919200

 
השוואת קופות - בחר נתונים להשוואה
בחר את הקופה שבבעלותך:
סוג מוצר:
שם מוצר: בחר מרשימה
 
 הגדרות לחישוב מקדם קיצבה:
ת. התחלת ביטוח


 
בחר או השווה לרשימת קופות על פי בחירתך:
סוג מוצר:
מסלול השקעה:
הקף קופה:
סוג תאגיד:
וותק מוצר:
סוג הדירוג:
לקבלת הסבר על המושגיםלחץ
 
 
תקופת הדו"ח    
   
לתיאום פגישה
שם:
טלפון:
אימייל:


 
תוצאות ההשוואה
להלן רשימת תוצאות החיפוש ממוין לפי תשואה ל12 חוד' מהגבוה לנמוך , לפי סוג קופה: קרנות פנסיה כלליות , מתוך כל סוגי התאגידים
, מסלול: מאוזן 15% - 40%. , הקף: הכל. , וותק: הכל. הנתונים מעודכנים לתאריך: 02/2020
לקבלת הסבר על המושגים  לחץ
בחר לגרף
סוג מוצר
מס' באוצר
שם מוצר
תאגיד
וותק בשנים
צבירה נטו 12m
הקף במיל'
מסלול השקעה
תשואה ממוצעת 12m
תשואה 12m
ס"ת 12m
שארפ 12m
ממוצע מניות 12m
מקדם קיצבה (ביטוח)
הסר
קרנות פנסיה כלליות 9763 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם בע"מ 0
6.3
17969 מאוזן
0.68%
8.5% 
0.72
0.92
20.5%
קרנות פנסיה כלליות 9762 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם בע"מ 0
4.3
23054 מאוזן
0.63%
7.7% 
1.17
0.52
37.8%
קרנות פנסיה כלליות 12120 מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים הפניקס אחזקות בע"מ 0
6.9
10208 מאוזן
0.57%
7% 
0.75
0.73
18.9%
קרנות פנסיה כלליות 7236 הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס אחזקות בע"מ 0
8.6
22535 מאוזן
0.54%
6.7% 
0.89
0.58
23.7%
קרנות פנסיה כלליות 7235 הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס אחזקות בע"מ 0
13
30991 מאוזן
0.54%
6.5% 
1.31
0.4
35.8%
קרנות פנסיה כלליות 9973 איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה מיטב דש השקעות בע"מ 0
6.6
18283 מאוזן
0.51%
6.2% 
0.54
0.91
16.2%
קרנות פנסיה כלליות 2176 כלל פנסיה משלימה - כללי אחר 0
56.5
1310648 מאוזן
0.5%
6.1% 
1.19
0.4
39%
קרנות פנסיה כלליות 9634 כלל פנסיה משלימה 50-60 אחר 0
25.1
121282 מאוזן
0.48%
5.9% 
1.15
0.4
35.8%
קרנות פנסיה כלליות 9635 כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה אחר 0
25.7
103732 מאוזן
0.48%
5.9% 
0.71
0.65
21.2%
קרנות פנסיה כלליות 12251 כלל משלימה- מסלול למקבלי קצבה אחר 0
33.4
71542 מאוזן
0.48%
5.8% 
1.18
0.39
35.5%
דף ראשון דף קודם דף הבא דף אחרון
*החל באמצע תקופה
קופות המיועצות בקלי
קופות שנבחרו